Les escletxes del Papiol

El dia 20 de febrer, l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat de Ciències de la Terra i del Medi Ambient (CTMA) vam fer una sortida de camp per investigar la formació de les Escletxes del Papiol i els fenòmens de moviments de vessant que es donen en la zona, tant a les escletxes com al poble, on provoca esquerdes a les cases i a l’asfalt dels carrers i, fins i tot, el trencament de les
canonades. Vam identificar els materials (argiles a sota, calcàries a sobre), vam mesurar l’amplada, profunditat i direcció de les escletxes, per acabar fent un recorregut
pel poble observant els efectes abans esmentats. Així és com vam entendre que tot això passa perquè les cases del Papiol es mouen en lliscar per sobre de les argiles que tenen a sota, igual que vam veure que passava a la zona de les escletxes.
Hem fet una gran feina com a geòlegs!

Els comentaris están tancats
Categories