Informació preinscripció Batxillerat

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

Procediment de formalització de la sol·licitud de preinscripció

Terminis

Des de 27.05.2020 fins al  03.06.2020

La sol·licitud s’ha de presentar online mitjançant el formulari electrònic, a través del web del Consorci d’educació de Barcelona i del portal del Departament d’Educació.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció inspedralbes@xtec.cat dins el termini establert per presentar la documentació. Caldrà indicar en l’assumpte Preinscripció Batxillerat i Nom de l’alumne. Cal indicar per a quin curs se sol·licita plaça (1r o 2n).

En tot cas, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa escanejada o fotografiada per les dues cares del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

En el cas que vulgueu venir de manera presencial al centre, caldrà demanar cita prèvia seleccionant el següent botó:


o bé trucant al telèfon 634 669 828  o a través del correu inspedralbes@xtec.cat

La cita prèvia és exclusiva per a aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic. L’horari d’atenció serà de 9h a 13:30h en intervals de 10 minuts per a cada usuari el dia 3 de juny de 2020.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

En els següents enllaços trobareu la informació relativa a la documentació que cal presentar així com els criteris generals de prioritat.

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/consulta-resultats/

Important!!

L’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Pedralbes, no ha de realitzar el procés de preinscripció, a menys que es vulgui matricular en el Batxillerat artístic.

 

Els comentaris están tancats