Cercador de grups confinats a Catalunya

El Departament d’Educació ha dissenyat la Traçacovid, que és l’aplicació informàtica a través de la qual els directors i directores informen diàriament, als departaments d’Educació i Salut, dels possibles casos de COVID-19 en els seus centres educatius.

A més, el director o directora també informa dels possibles grups confinats; del nombre d’alumnes, docents i altre personal del centre confinat, i de la situació del centre.

Cliqueu sobre el botó següent:

D’altra banda, en aquest web de l’Institut Pedralbes també trobareu una secció Mesures COVID-19 a l’institut amb informació que creiem que pot ser d’interès, tant per al professorat del centre com per a l’alumnat i les seves famílies.

Atès que les mesures de prevenció i protecció COVID-19 previstes pel centre poden variar, segons l’evolució de la pandèmia i de les instruccions rebudes per part dels departaments d’Educació i Salut, els tutors/es poden fer servir aquesta secció per repassar/actualitzar les mesures COVID-19 al centre amb els seus alumnes.

Comments are closed.