DAW

CURS 2021/22TUTOR/A
1r DAWSr. Toni Díaz
2n DAWSr. Álvaro Perez

CFGS.Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)

El professional de DAW exerceix la seva activitat a entitats de qualsevol mida, desenvolupant aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web d’abast d’intranet, extranet e internet.

En finalitzar el cicle pots treballar de:

  • Programador Web.
  • Programador Multimèdia.
  • Desenvolupador d’aplicacions a entorns Web.

El marc horari és de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres. Els alumnes que per horari laboral no poden assistir classe en aquest horari el primer curs, poden prèvia consulta amb l’equip docent, assistir a les classes de 1r DAM a la tarda, ja que el centre desenvolupa la fórmula 2×3 al ser el currículum de 1r DAM i DAW compatible.

Currículum 1r Desenvolupament d’Aplicacions Web:

MòdulHores/Setmana
M01Sistemes informàtics6 hores
M02Bases de dades6 hores
M03Programació5 hores
M04Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació3 hores
M10Formació i orientació laboral3 hores
TUTTutoria1 hora
TOTAL24 hores

Currículum 2n Desenvolupament d’Aplicacions Web:

MòdulHores/Setmana
M02Bases de dades (objecte/relacionals)1 hora
M03Programació (orientada a objectes)4 hores
M05Entorns de desenvolupament2 hores
M06Desenvolupament web en entorn client5 hores
M07Desenvolupament web en entorn servidors5 hores
M08Desplegament d’aplicacions web3 hores
M09Disseny d’interfícies web3 hores
M11Empresa i iniciativa emprenedora2 hores
M12Projecte de síntesi (9 hores 11 últimes setmanes del curs)3 hores
M13Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí)0 hores
TUTTutoria1 hora
TOTAL29 hores

Pots trobar més informació sobre el cicle a currículum DAW.

Oferim l’oportunitat de realitzar 2×3: els alumnes que han finalitzat el cicle de DAW, poden aconseguir també el títol de DAM dedicant tan sols un any més, ja que els mòduls del primer curs es convaliden.