Ajuts de menjador (curs 2021-2022)

L’alumnat de 1r a 4t d’ESO escolaritzat en l’Institut Pedralbes de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a travès del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Alumnat destinatari: alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Calendari i sol·licitud: hi ha dos períodes

  • Primer període, del 27 de maig al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de juny.

Resolució provisional (1r termini)aquí

Més informació (sol·licitud, etc.): aquí