Convalidació de mòduls/UF de cicles formatius

Destinataris

Poden presentar aquest tipus de convalidació els alumnes que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

  • Tinguin aprovats els mòduls de FOL i EIE.
  • Hagin fet canvi de centre i vulguin convalidar els mòduls i/o unitats formatives que ja tinguin aprovats.
  • Estiguin cursant el 3×2 i considerin que hi ha mòduls que poden ser convalidats.

En qualsevol dels casos anteriors, és imprescindible adjuntar el corresponent certificat o historial acadèmic on es vegin clarament els mòduls i/o unitats formatives ja aprovats que es volen convalidar,

Termini
Del 5 al 15 d’octubre de 2020, ambdós inclosos.
Tràmit i formulari
Descarregueu aquest formulari, l’empleneu (amb ordinador o a mà) i ens el porteu signat a aquestes oficines, juntament amb la documentació adjunta necessària; o PREFERIBLEMENT ens l’envieu per correu electrònic a l’adreça secretaria@inspedralbes.cat annexant tota la documentació i escrivint Convalidacions cicles com a assumpte del correu.