DAM

CFGS.Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM)

CURS 2021/22TUTOR/A
1r DAM (matí)Sr. Santi Rivas
2n DAM (matí)Sr. Toni Dueñas
1r DAM (tarda)Sra. Meritxell Figueres
2n DAM (tarda)Sr. Enric Badal
DAM

El professional de DAM exerceix la seva activitat a entitats de qualsevol mida, desenvolupant aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils, i entreteniment, entre d’altres. Aquestes aplicacions són desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet.

En finalitzar el cicle pots treballar de:

  • Desenvolupador d’aplicacions informàtiques per la gestió empresarial i de negoci.
  • Desenvolupador d’aplicacions de propòsit general.
  • Desenvolupador d’aplicacions a l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Tant del primer curs com del segon existeixen grups que s’imparteixen en un marc horari de matí i de tarda. L’horari al matí és de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres, l’horari de tarda és de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres.

Currículum 1r Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma:

MòdulHores/Setmana
M01Sistemes informàtics6 hores
M02Bases de dades6 hores
M03Programació5 hores
M04Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació3 hores
M11Formació i orientació laboral3 hores
TUTTutoria1 hora
TOTAL24 hores

Currículum 2n Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma:

MòdulHores/Setmana
M02Bases de dades (objecte/relacionals)1 hora
M03Programació (orientada a objectes)4 hores
M05Entorns de desenvolupament2 hores
M06Accés a dades4 hores
M07Desenvolupament d’interfícies3 hores
M08Programació multimèdia i dispositius mòbils3 hores
M09Programació de serveis i processos3 hores
M10Sistemes de gestió empresarial (ERP-CRM)3 hores
M12Empresa i iniciativa emprenedora2 hores
M13Projecte de síntesi (9 hores 11 últimes setmanes del curs)3 hores
M14Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí)0 hores
TUTTutoria1 hora
TOTAL29 hores

Pots trobar més informació sobre el cicle a currículum DAM.

Oferim l’oportunitat de realitzar 2×3: els alumnes que han finalitzat el cicle de DAM, poden aconseguir també el títol de DAW dedicant tan sols un any més, ja que els mòduls del primer curs es convaliden.