Coordinació d'EnglishFP

L’Institut Pedralbes, dins del seu projecte educatiu, ha creat el programa propi EnglishFP, amb l’objectiu de millorar la competència lingüística en anglès de l’alumnat de cicles formatius.

En el marc d’aquest programa es duen a terme les següents accions:

  • S’imparteixen classes en diferents cicles formatius seguint la metodologia AICLE/CLIL (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera / Content and language integrated learning)
  • Aquest curs 2020-2021, a més, gràcies al programa English Tools del Consorci d’Educació de Barcelona, un professor d’anglès dóna suport lingüístic en un mòdul/matèria concret, un dia a la setmana.
  • També aquest curs 2020-2021, l’institut participa en el programa FP & EOIs together, promogut pel Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, del Departament d’Educació. En aquest programa, alguns grups de FOL (Formació i orientació laboral) i d’anglès tècnic participaran en una activitat conjunta amb l’alumnat d’anglès de l’EOI d’Esplugues. Aquesta activitat consisteix en la simulació d’entrevistes de feina.
Activitats del centre en el marc d’EnglishFP (curs 20/21)
Més informació