Sol·licituds Ajuts de menjador

Ajuts Menjador

L’alumnat de 1r a 4t d’ESO escolaritzat en l’Institut Pedralbes de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Segon termini de sol·licituds d’ajuts de menjador (curs 2020-21) [Més informació]

Comments are closed.