Auditoria externa Norma ISO 9001:2015

Dijous passat dia 15, l’empresa Bureau Veritas va dur a terme l’auditoria externa de 2n seguiment del sistema de gestió de qualitat de l’institut.

Durant aquesta visita, que va durar 8 hores, l’empresa certificadora va tenir l’oportunitat de comprovar l’adequació del nostre sistema de gestió als requeriments de la norma ISO 9001:2015,  principalment pel que fa a l’organització i planificació del centre, la seva gestió acadèmica i econòmica, i les activitats d’ensenyament i aprenentatge dels cicles formatius.

La valoració de l’auditoria és molt positiva, per la qual cosa agraïm la col·laboració i feina feta per totes les persones que hi han participat: auditora, companys/es auditats, coordinadora de PRL, Direcció, i membres de la comissió de qualitat.

Comments are closed.