Satisfacció amb el funcionament del centre. Curs 2019/2020.

Un cop informats el Claustre i el Consell escolar de l’institut, volem fer públic i compartir amb tota la comunitat educativa els aspectes més significatius que es desprenen de les enquestes de satisfacció dutes a terme a finals del curs passat 2019-2020.

Aquest resum recull les valoracions fetes pel propi professorat del centre, el personal de consergeria i secretaria (PAS), el nostre alumnat i les seves famílies, dels diferents nivells de tota l’oferta educativa del centre: ESO, Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i superior, i PFI (Programes de formació i inserció).

Les enquestes de satisfacció són un dels mitjans que ens permeten:

  • obtenir informació sobre la nostra manera de treballar i dels serveis que oferim;
  • detectar en quins aspectes hi ha possibilitats de millora;
  • identificar, amb les aportacions de tots/es, les estratègies i mesures necessàries per aconseguir aquestes millores;
  • i incorporar-les en la PGA (Programació general anual) del centre.

Per tot això, agraïm la vostra col·laboració i us animem a tots/es a incrementar la participació en les properes enquestes (finals d’aquest curs 2020-2021) per tal que els resultats siguin encara més significatius.


Els comentaris están tancats
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort