Auditoria interna Norma ISO 9001:2015 (curs 2020-21)

El dijous 25 de febrer, l’institut va sotmetre el seu sistema de gestió de qualitat a una auditoria interna de la norma ISO 9001:2015.

Aquesta auditoria va anar a càrrec de dos companys de l’Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat) i de l’Institut Pompeu Fabra (Badalona), a qui agraïm la seva col·laboració i el fet d’haver compartit amb nosaltres la seva experiència.

Durant aquesta visita, que va durar 5 hores, vam poder fer un contrast del nostre sistema de gestió als requeriments de la norma ISO 9001:2015,  principalment pel que fa als processos d’organització i planificació del centre, de prevenció de riscos laborals i d’ensenyament i aprenentatge dels cicles formatius (activitat docent i acció tutorial).

La valoració de l’auditoria és molt positiva, ja que ens ha permès detectar punts forts i possibilitats de millora en el funcionament diari de l’institut, i preparar-nos per a l’auditoria externa de recertificació ISO 9001:2015, que tindrà lloc el proper més d’abril 2021.

Un cop més agraïm la col·laboració i feina feta per tots els companys i companyes que hi han participat: professors/es i tutors/es de cicles formatius auditats, cap del departament d’Informàtica, coordinadora de PRL, Direcció, i membres de la comissió de qualitat.


 

Comments are closed.