Auditoria externa Norma ISO 9001:2015 (curs 2020-21)

La setmana passada, l’empresa Bureau Veritas va dur a terme l’auditoria externa de recertificació del sistema de gestió de qualitat de l’institut.

L‘auditoria va durar dos dies, 29 i 30 d’abril, en sessió de matí i tarda, i ens va permetre comprovar l’adequació del nostre sistema de gestió als requeriments de la norma ISO 9001:2015,  en tots els processos del centre: organització i planificació del centre, la seva gestió administrativa, acadèmica i econòmica, prevenció de riscos laborals, gestió de recursos informàtics, i les activitats d’ensenyament i aprenentatge dels cicles formatius, entre altres.

La valoració de l’auditoria externa ha estat molt positiva i, un cop més, agraïm la col·laboració i feina feta per totes les persones que hi han participat, el que ens permetrà renovar el nostre certificat de qualitat ISO 9001:2015, així com detectar possibilitats de millora.

Gràcies a totes i tots en un curs especialment difícil.


 

Comments are closed.