Resolució PROVISIONAL (1r període) Ajuts de menjador escolar – Curs 2021-2022

L’alumnat de 1r a 4t d’ESO escolaritzat en l’Institut Pedralbes de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador.

Publicada la Resolució Provisional del 1r període JUNY (curs 2021-22)– [Més informació]

Comments are closed.