Els dies 24 i 25 de novembre es van celebrar les eleccions per a la constitució del Consell Escolar. Es tracta d‟una cita important, atès que el Consell Escolar és l’únic òrgan col·legiat del centre on estan representats tots els sectors de la nostra comunitat educativa: famílies i AFA, alumnat, professorat, personal d’administració i serveis i Ajuntament.

Des de la direcció del centre animem sempre a participar en el procés, tant presentant candidatures com votant el dia fixat per a l’elecció. El cens de participació es va poder consultar als taulers d’anuncis del centre.

Podeu trobar més informació en el document Carta de Presentació de les eleccions.pdf

El calendari d’actuacions va ser el següent:

 • CENS ELECTORAL
  • 3 de novembre: publicació de les llistes provisionals al tauler del centre
  • Fins al 8 de novembre: reclamacions al cens electorals presentant instància a oficines
  • 9 de novembre: publicació de les llistes definitives al tauler del centre
 • CANDIDATURES
  • Fins al 16 de novembre a les 14:30: presentació de candidatures presencialment a les oficines del centre (Document CandidaturaCE.pdf).
  • 17 de novembre: publicació de les candidatures. S’han presentat les següents candidatures:
   • Sector alumnat: 14 candidatures per a 4 representants
   • Sector famílies: 3 candidatures per a 3 representants (un representat és el membre de l’AFA que hagin designat)
   • Sector PAS: 1 candidatura per a 1 representant
   • Sector professorat: 8 candidatures per a 8 representants
 • Fins al 22 de novembre: els candidats poden donar a conèixer les seves candidatures
 • MESES ELECTORALS
  • 9 de novembre: sorteig per a l’assignació dels membres vocals de les meses electorals
 • VOTACIONS – RESULTATS
  • 24 de novembre de 13:30 a 14:30: eleccions sector PAS. El resultat ha estat el següent: [+detall]
   • César Pires de Vasconcelos: 7 vots
  • 24 de novembre de 15:30 a 16:30: eleccions sector professorat. El resultat ha estat el següent: [+detall]
   • Marta Galindo Casas: 59 vots
   • Elena Laudo García: 52 vots
   • Susana Cano López: 49 vots
   • Sergio Albert Torralba: 48 vots
   • Emma Morales Samitier: 46 vots
   • Alèxia Cid Barberà: 44 vots
   • Álvaro Pérez Hernández: 39 vots
   • Maria Isabel Madueño Ruiz: 38 vots
  • 25 de novembre de 08:00 a 18:30: eleccions sector alumnat. El resultat ha estat el següent: [+detall]
   • Mateo Sánchez Arroyave (1r BTX E): 519 vots
   • Darío Riquelme Berrocal (1r BTX E): 478 vots
   • Berta Rubiol Brusau (2n BTX C): 373 vots
   • Geikel Daniel Rivas Benitez (2n SMX A1): 328 vots
  • 25 de novembre de 08:00 a 17:30: eleccions sector famílies. El resultat ha estat el següent: [+detall]
   • Marta Graell Gabriel: 20 vots
   • Gemma Pascual Grau: 19 vots
   • Giovanni Luigi Ribechini Creus: 19 vots
 • CONSTITUCIÓ
  • 21 de desembre: constitució del Consell Escolar resultant i de les comissions previstes

Comments are closed.