El passat mes de novembre, l’alumnat de 2DAM tarda va participar en una activitat intercentres organitzada en el context del programa EOI & FPTogether. Els centres participants en aquestes activitats han estat l’Institut Pedralbes, l’eCAT-BCN (Institut Lluïsa Cura) i l’EOI de Sant Gervasi.

L’activitat va consistir en dues sessions en línia, amb les metodologies actives i la llengua anglesa com a protagonistes.

En aquestes sessions, professorat visitant a l’EOI Sant Gervasi va presentar com és la formació professional al seu país. A més, l’alumnat de cada centre va intervenir presentant uns temes preparats prèviament, relacionats amb la formació professional, però també plantejant preguntes a les ponents i establint un debat final, obert a tots els participants de les diferents institucions.

En la primera sessió, Chengyan Cui, va presentar com és la formació professional a Xina i l’alumnat de l’institut Lluïsa Cura va ser l’encarregat de fer les presentacions de l’alumnat. A la segona sessió, Tierra Colberg va presentar com és la formació professional als Estats Units. En aquesta darrera sessió, l’alumnat de l’Institut Pedralbes va donar la seva visió sobre el nostre sistema educatiu.


Comments are closed.