Auditoria interna Norma ISO 9001:2015 (curs 2021-22)

Aquest dijous 24 de febrer, com cada any, l’institut ha sotmès el seu sistema de gestió de qualitat (estudis de cicles formatius) a una auditoria interna de la norma ISO 9001:2015. En aquesta ocasió ha anat a càrrec de la Sra. Ma Àngels Rueda, coordinadora de qualitat de l’Institut Anna Gironella de Mundet (Barcelona), a qui agraïm la seva feina i l’intercanvi d’experiències.

Durant 5 hores s’han avaluat un total de cinc processos de gestió, segons els requeriments de la norma ISO 9001:2015: organització i planificació del centre, gestió econòmica i manteniment, gestió de personal i formació, i ensenyament i aprenentatge dels cicles formatius (activitat docent i acció tutorial).

Aquesta activitat clau ens ha permès detectar punts forts i possibilitats de millora en el nostre funcionament diari i, per tant, preparar-nos per a l’auditoria externa ISO 9001:2015 que el centre haurà de passar durant el proper mes d’abril.

Aquesta experiència ha estat possible gràcies a la implicació de tots els responsables de processos, així com dels companys i companyes que hi han participat: professor i tutor de cicles formatius, cap del departament d’Informàtica, membres de l’equip directiu i de la comissió de qualitat.


Comments are closed.