El dies 7 i 17 de febrer, l’alumnat del PFI d’Informàtica i els grups de 1r de Desenvolupament d’aplicacions web (DAW) i de 1r de Desenvolupament d’aplicacions multimedia (DAM) de matí van participar, respectivament, en lEscape room FINEXIT de la Fundació MAPFRE.

Les diferents classes s’han dividit en grups i l’activitat va tenir una durada d’uns cinquanta minuts aproximadament.
L’objectiu primordial de l’activitat era trobar el codi per accedir al compte de Bitcoin de la senyoreta Tricia, sota la premisa de que estava involucrada en un frau on entitats bancàries volen liquidar tots els seus actius i passar-los a bitcoins. Per a aconseguir-ho s’havia d’endevinar les contrasenyes interactuant amb l’entorn de l’oficina.

En alguns casos es va aconseguir acabar el repte en menys del temps esperat.

Ha estat una activitat alternativa que ha ajudat l’alumnat a posar-se en altres situacions i pensar d’una manera diferent a l’habitual, ja que se surt del que és una classe normal, sino que l’alumne/a es veu en situacions reals que ajuden a millorar la seva creativitat i capacitat de pensar.

Tots els alumnes s’emporten una bona experiència i estan molt contents de dur a terme activitats dinàmiques d’aquest tipus, que ajuden a incentivar el treball en equip.

[Autors d’aquesta notícia: Adam Hidalgo, Jofre Balada, Bea Calatayud i Mario Santos. Moltes gràcies per la vostra col·laboració]


Comments are closed.