Auditoria externa Norma ISO 9001:2015 (curs 2021-22)

Tal com estava previst en la Programació Anual de Centre (PGA), el dimecres 20 d’abril l’empresa certificadora Bureau Veritas va realitzar l’auditoria externa de 1r seguiment del sistema de gestió de qualitat de l’institut.

Durant vuit hores, en sessió de matí i tarda, set dels processos del centre s’han sotmès a un contrast per tal de comprovar la seva adequació als requeriments de la norma de qualitat ISO 9001:2015.

La conclusió d’aquesta auditoria és molt positiva, ja que ens ha permès, un cop més, posar en valor els beneficis del treball en equip, i ens anima a seguir treballant en tots aquells aspectes també susceptibles de millora. Des de la Comissió de Qualitat, gràcies a totes i tots els companys que dia a dia ho fan possible.


Comments are closed.