BASES DEL CONCURS DE SANT JORDI 2022

Amb l’aportació econòmica de l’AFA, el departament d’Expressió (Ed. Visual i plàstica) organitza el Concurs de Sant Jordi d’obra plàstica.

La temàtica dels treballs és oberta i no està restringida a la Diada de Sant Jordi.

Els treballs presentats han de contenir propostes escèniques, visuals, musicals i plàstiques fetes per alumnes del centre (ESO; BAT i CF). Cada cicle té reservats uns premis (1r cicle ESO, 2n cicle ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) Els premis reservats a cada cicle que no s’hagin atorgat es podran adjudicar a un altre cicle.

Les propostes poden ser: composicions musicals, fotografies, actuacions escèniques, actuacions musicals, animacions audiovisuals, dibuixos, escultures, vídeos, còmics, collages, relleus…

No hi ha limitació de tema, suport, material, mida o tècnica.

Tots les produccions han de tenir un suport que permeti la seva exposició pública a l’institut. Cal que es lliurin en format físic o digital.

El format de presentació físic estarà limitat a:

  • Dibuixos, collages i similars: DIN-A4 fins a DIN-A2.
  • Escultures i relleus: que siguin fàcilment transportables per l’institut.
  • Còmics i similars: extensió màxima dos DIN-A4 o un DIN-A3.

El format de presentació digital estarà limitat a:

  • Fotografies: arxius fins a 20 Mb en format “jpg”. Ha de permetre una bona impressió de la fotografia (format DIN-A4 o DIN-A3).
  • Produccions audiovisuals: arxius en format “mp4”. Han de permetre un visionat correcte de la producció.

El lliurament de les propostes en suport digital es farà a la següent adreça de l’institut: santjordi@inspedralbes.cat .

Totes les obres participants s’han de lliurar com a màxim el dia 19/04/22. Totes les propostes han de ser inèdites.

Cada participant podrà presentar un màxim de tres treballs, no premiats ni publicats anteriorment.

El jurat estarà format per professors dels seminaris organitzadors. Aquest jurat farà una primera tria de tots els treballs presentats per fer l’exposició del “Concurs de Sant Jordi d’obra plàstica 2022 de l’Institut Pedralbes”.

El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

L’institut es reserva el dret a publicar tots els treballs presentats.

Els treballs presentats seran retornats als seus autors. Podran recollir-se al departament d’Expressió durant el termini d’un mes des de la data màxima de lliurament.


Obres guanyadores

Partitura – Bruno Pescador (1rBAT F)

Treball de piano – Clara Martí (3rESO F) 
Comments are closed.