Satisfacció amb el funcionament del centre. Curs 2021/2022

Un curs més, i un cop informats el Claustre i el Consell escolar de l’institut, volem fer públic i compartir amb tota la comunitat educativa els aspectes més significatius que es desprenen de les enquestes de satisfacció dutes a terme a finals del curs passat 2021-2022.

Aquest resum recull les valoracions fetes pel propi professorat del centre, el personal de consergeria i secretaria (PAS), el nostre alumnat i les seves famílies, dels diferents nivells de tota l’oferta educativa del centre: ESO, Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i superior, i PFI (Programes de formació i inserció).

Les enquestes de satisfacció són un dels mitjans que ens permeten:

  • obtenir informació sobre la nostra manera de treballar i dels serveis que oferim;
  • detectar en quins aspectes hi ha possibilitats de millora;
  • identificar, amb les aportacions de tots/es, les estratègies i mesures necessàries per aconseguir aquestes millores;
  • i incorporar-les en la PGA (Programació general anual) del centre.

Per tot això, agraïm una vegada més la vostra col·laboració i us animem a tots/es a incrementar la participació en les properes enquestes (finals d’aquest curs 2022-2023) per tal que els resultats siguin encara més significatius.

Cliqueu-hi per accedir al document


Total Page Visits: 123
Comments are closed.