ASIX Ciberseguretat


CFGS ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa especialitat Ciberseguretat

CURS 2021/22TUTOR/A
1r ASIX Ciberseguretat (torn de tarda)Sr. Segundo González
2n ASIX Ciberseguretat (torn de tarda)Sr. Àlex Castán

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per analitzar la seguretat i proposar solucions a ciberatacs detectats reconeixent l’origen i motius de l’atac, definir i implementar un funcionament segur per dispositius mòbils i IoT i assegurar els serveis de xarxa per garantir el funcionament segur.

En finalitzar el cicle pots treballar de:

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de recolzament i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistencia.
 • Tècnic en administració de bases de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

El marc horari és de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres. Currículum 1r Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes especialitat Ciberseguretat:

MòdulHores/Setmana
M01Implantació de sistemes operatius5 hores
M02Gestió de bases de dades3 hores
M03Programació bàsica4 hores
M04Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació3 hores
M07Planificació i administració de xarxes4 hores
M10Administració de bases de dades2 hores
M12Formació i orientació laboral3 hores
TUTTutoria1 hora
TOTAL25 hores

Currículum 2n Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes especialitat Ciberseguretat:

MòdulHores/Setmana
M01 + M06Implantació i administració de sistemes operatius4 hores
M02 + M10Gestió i Administració de bases de dades2 hores
M05Fonaments de maquinari2 hores
M08Serveis de xarxa i Internet3 hores
M09Implantació d’aplicacions web2 hores
M11Seguretat i alta disponibilitat3 hores
M13Empresa i iniciativa emprenedora2 hores
M16Ciberseguretat i hacking ètic3 hores
M17Seguretat en sistemes, xarxes i serveis4 hores
M14Projecte de síntesi (6 hores 11 últimes setmanes del curs)2 hores
M15Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí)0 hores
TUTTutoria1 hora
TOTAL28 hores

Pots trobar els temes que conformen cada matèria al currículum ASIX Ciberseguretat.