BATXILLERAT

El Batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té per finalitat proporcionar a l’alumnat:

  • Formació
  • Maduresa (intel·lectual i humana)
  • Coneixements
  • Destreses

Una etapa que no només permet a l’alumnat assolir el seu desenvolupament personal i social, sinó que també el prepara per incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

L’Institut Pedralbes ofereix les tres modalitats existents de Batxillerat:

  • Batxillerat científic i tecnològic
  • Batxillerat social i humanístic
  • Batxillerat artístic (en la seva modalitat d’Arts escèniques)
Modalitat científic i tecnològic

La Modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les Ciències Experimentals, les Matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts Científic Sanitaris i la Tecnologia.

Aquesta modalitat prepara preferentment per continuar estudis en les branques de coneixement de Ciències en general (Biologia, Física, Química, Ciències de la Terra i del Medi Ambient), de Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria), d’Enginyeria i Arquitectura.

En relació amb els cicles formatius de grau superior (CFGS), els estudis més adients són els que ofereixen la titulació de tècnic especialista en famílies professionals com: la Química, les Indústries Alimentàries, les Activitats Físiques i Esportives, la Sanitat, la Informàtica, l’Electricitat, l’Energia i l’Aigua, les Comunicacions, les activitats agràries, tèxtils, ceràmica, etc.

Matèries de modalitat
Batxillerat social i humanístic

La Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat interessat per les humanitats (Literatura, Llengües Clàssiques, Art…) i les Ciències Socials i Econòmiques.

Aquesta modalitat de Batxillerat prepara preferentment per continuar estudis en les branques de coneixement d’Arts i Humanitats, com la Història de l’Art, les Filologies, el Periodisme i de Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques, com les Ciències Polítiques, la Història, la Geografia, la Sociologia, l’Economia, Administració i Direcció d’Empresa, etc.

Respecte als cicles formatius de grau superior (CFGS), els estudis més adients són els que ofereixen la titulació de tècnic especialista en sectors professionals com ara Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Hostaleria i Turisme, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, etc.

Matèries de modalitat
Batxillerat artístic
(Arts escèniques)

La Modalitat Artística del Batxillerat, en la via d’Arts Escèniques, Música i Dansa, s’adreça a tot l’alumnat interessat en la Interpretació, l’Anàlisi Musical, la Cultura Audiovisual, la Literatura, etc.

La modalitat d’arts prepara preferentment per continuar estudis universitaris de la branca de coneixement d’Arts i Humanitats. L’alumnat d’aquesta modalitat també pot accedir a diferents Estudis Superiors de Música, Dansa i Teatre, prèvia superació d’una prova d’accés.

Respecte als cicles formatius de grau superior (CFGS), els estudis més adients per a l’alumnat que ha cursat batxillerat d’arts són els que ofereixen la titulació de Comunicació Audiovisual, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, Imatge i So, etc.

Aquest itinerari facilita la simultaneïtat de cursar ensenyaments professionals de música i dansa paral·lelament a la realització del Batxillerat a l’institut.

Matèries de modalitat
Estructura del Batxillerat

Al Batxillerat tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball d’investigació ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i saber aplicar-la en els diferents àmbits del currículum.

Matèries específiques i optatives de Batxillerat
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort