A3D

CFGS.Animacions 3D, jocs i entorns interactius (A3D)

CURS 2021/22TUTOR/A
1r A3D (torn de tarda)Sr. Oriol Pelino
2n A3D (torn de tarda)Sra. Mónica Moreno

Aquest cicle ens permet abastir tot l’espectre de creació i disseny de videojocs, ja que es complementa perfectament amb el cicle de la familia informàtica Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma perfil videojocs i oci digital.
La competència general d’aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i les fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.
L’àmbit professional i de treball:
Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), del’animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva i no interactiva, així com en publicitat i empreses relacionades amb internet i els new media.

A continuació poden veure el currículum que s’impartirà en el cicle.

1r ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS (GRAU SUPERIOR) TARDA

Mòdul

M02

Disseny, dibuix i modelatge per animació

M03

Animació d’elements 2D i 3D

M04

Color, il·luminació i acabats 2D i 3D

M06

Realització de projectes multimèdia interactius

M09

Formació i orientació laboral

TUT

Tutoria

2n ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS (GRAU SUPERIOR) TARDA (CURS 2021-22)

Mòdul

M01

Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D

M05

Projectes de jocs i entorns interactius

M07

Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs

M08

Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals

M10

Empresa i iniciativa emprenedora

M11

Projecte de síntesi

M12

Formació en centres de treball (317 hores, 4h/matí)

TUT

Tutoria

Per obtindre més informació sobre el cicle podeu consultar el següent enllaç