A3D

CFGS.Animacions 3D, jocs i entorns interactius (A3D)

CURS 2020/21TUTOR/A
1r A3DSr. Oriol Pelino

Aquest cicle ens permet abastir tot l’espectre de creació i disseny de videojocs, ja que es complementa perfectament amb el cicle de la familia informàtica Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma perfil videojocs i oci digital.
La competència general d’aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i les fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.
L’àmbit professional i de treball:
Aquest professional exercirà l’activitat en el sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), del’animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva i no interactiva, així com en publicitat i empreses relacionades amb internet i els new media.

A continuació poden veure el currículum que s’impartirà en el cicle.

1r ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS (GRAU SUPERIOR) TARDA

Mòdul

M02

Disseny, dibuix i modelatge per animació

M03

Animació d’elements 2D i 3D

M04

Color, il·luminació i acabats 2D i 3D

M06

Realització de projectes multimèdia interactius

M09

Formació i orientació laboral

TUT

Tutoria

 

2n ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS (GRAU SUPERIOR) TARDA (CURS 2021-22)

Mòdul

M01

Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D

M05

Projectes de jocs i entorns interactius

M07

Desenvolupament d’entorns interactius multidispositiu i videojocs

M08

Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals

M10

Empresa i iniciativa emprenedora

M11

Projecte de síntesi

M12

Formació en centres de treball (317 hores, 4h/matí)

TUT

Tutoria

Per obtindre més informació sobre el cicle podeu consultar el següent enllaç

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort