Convenis signats

Conveni amb SPORTS CLIC SL – Cessió d’ús d’instal·lacions