Coordinació d'ActivaFP

L’Institut Pedralbes participa activament en el programa ActivaFP, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Educació, mitjançant la coordinació d’ActivaFP. Aquest programa està encaminat a impulsar canvis a metodologies actives d’aula als cicles formatius.

Els objectius generals del programa, en relació amb l’alumnat són:

  • Oferir a l’alumnat models d’aprenentatge que li atorguin la responsabilitat de resoldre, de manera col·laborativa, reptes i projectes vinculats a situacions similars o iguals a les que es donen en l’àmbit professional del perfil del cicle.
  • Resoldre reptes i projectes mitjançant la recerca i la producció del coneixement necessari; definir, organitzar i fer les actuacions necessàries per assolir el resultat adequat. Validar-lo i extreure’n conclusions.
Activitats del centre en el marc d’ActivaFP (curs 20/21)
Més informació