Ajuts Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Per a informació més detallada, cliqueu aquí

Curs 2021-2022

Sol·licitud. Termini del 9 d’agost al 30 de setembre de 2021. TANCAT

Resolució

Aquesta és una proposta provisional de concessió o denegació, prèvia a l’adjudicació definitiva dels ajuts, i està pensada per detectar possibles incidències que comportin una variació dels components dels ajuts proposats abans de la tramitació de pagament.

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, els interessats poden formular al·legacions fins al 30 de desembre de 2021 davant el Consorci d’Educació de Barcelona. beques.ceb@gencat.cat

Cursos anteriors