Ajuts de menjador (curs 2022-2023)

L’alumnat de 1r a 4t d’ESO escolaritzat en l’Institut Pedralbes de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a travès del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Alumnat destinatari: alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Calendari i sol·licitud: per accedir a la informació de dates dels diferents períodes i els formularis de sol·licitud, cliqueu en aquest enllaç.

Resolucions:

  • Període inicial de presentació de sol·licituds. TANCAT

[11/11/2022] Resolució definitiva (període inicial): AQUÍ        <Informació en cas de recurs de reposició>

  • Primer període obert de presentació de sol·licituds: entre el 5 i el 25 de setembre de 2022, ambdós inclosos. TANCAT

[08/11/2022] Resolució provisional (1r període): AQUÍ        <Informació en cas d’al·legacions>

  • Segon període obert de presentació de sol·licituds: entre el 26 de setembre i el 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos.