Baixa de mòduls i/o UF

Destinataris

Poden presentar sol·licitud de baixa de mòduls i/o unitats formatives (UF) els estudiants de cicles formatius de grau mitjà o superior, que es vulguin donar de baixa d’algun dels mòduls en què estan matriculats durant el curs actual. També és possible la baixa per a alguna/es de les unitats formatives, sense necessitat de donar-se de baixa de tot el mòdul a què pertanyen.

És un requisit que l’alumnat no s’hagi examinat dels mòduls o UF de què es vol donar de baixa, en primera o segona convocatòria durant el curs actual.

En qualsevol cas, i prèviament a la tramitació d’aquesta baixa parcial, els alumnes hauran d’informar de la seva intenció als seus tutors/es i també al professorat que imparteix el/s mòdul/s o UF motiu de la baixa.

Termini
En qualsevol moment del curs acadèmic, sempre que es compleixi el requisit esmentat anteriorment.
Tràmit i formulari
1. Es important que parleu primer amb el vostre tutor/a per informar-lo/a de la vostra intenció de donar-vos de baixa. I també amb el professorat dels mòdul/s o UF motiu de la baixa.
2. Descarregueu aquest formulari al vostre ordinador.
3. Empleneu (amb ordinador o a mà) el formulari i imprimiu-lo.
4. Signeu el formulari i ens el porteu a aquestes oficines, o PREFERIBLEMENT ens l’envieu escanejat per correu electrònic a l’adreça secretaria@inspedralbes.cat.

Formulari de baixa de mòdul i/o UF