BATXILLERAT INTERNACIONAL

Coordinació del Batxillerat internacional

Des del maig del 2021 l’Institut Pedralbes és centre oficial autoritzat per impartir el Batxillerat internacional (IB), amb codi de centre IB: 061855.

El treball intens i la decidida implicació i esforç de totes i cadascuna de les persones que conformen la comissió de l’IB han fet que el Batxillerat internacional se sumi a la ja àmplia oferta educativa del nostre centre.

De cara a la promoció 2022-2024, el procés selectiu s’iniciarà de la següent manera:

Horari de les proves

  • 9:00 a 9:30 Rebuda i accés a l’aula.
  • 9:30 a 10:30 Prova de comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític.
  • 10:30 a 11:00 Descans
  • 11:00 a 12:30 Prova de matemàtiques.
 • Prova de contingència: aquestes proves estan indicades per l’alumnat que per causes de força major no poden assistir presencialment a les proves d’accés el dia estipulat. Es realitzaran el dia 30 de març de 16h a 19h.
  • 16-17h Prova de comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític
  • 17-17.15h Descans
  • 17.15-18.45 Prova de matemàtiques
 • Codis que passen a la fase d’entrevista: publicació el 30 de març. [Consulteu aquest document]
 • Codis dels alumnes admesos al Batxillerat internacional: [Consulteu aquest document]

L’Institut Pedralbes ofereix 25 places per al curs 2022-2023 per als itineraris científic-tecnològic i social.

Quota de material anual de 140€ + Quota mensual de 90€ de setembre a juny ambdós inclosos.

Cliqueu sobre la següent imatge per a més informació sobre el Batxillerat internacional a l’Institut Pedralbes.

Procés d’accés als estudis Programa del Diploma del Batxillerat Internacional a l’Institut Pedralbes

L’accés als estudis de Batxillerat Internacional és diferent al de la resta de Batxillerats LOMLOE. Abans de formalitzar la matrícula, l’alumnat interessat en cursar el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional haurà de fer una preinscripció per accedir al procés de selecció.

Per cursar el Batxillerat Internacional cal que l’alumnat acrediti un expedient acadèmic de 1r a 3r d’ESO amb una qualificació mitjana de 8 o superior. 

El procés de selecció consta d’una prova de competències de 4t d’ESO i una entrevista amb el candidat i la seva família. Les dates d’inici del procés selectiu es publicaran més endavant al lloc web del centre (www.institutpedralbes.cat)

Procés de selecció:

 1. Prova de competències dels àmbits de llengua catalana i matemàtiques de 4t d’ESO
 2. Entrevista (parcialment en anglès*) que consta de dues parts:
  • Part personal amb l’alumne per valorar les habilitats i sensibilitat de l’aspirant vers els principis de l’IB.
  • Part amb la família per conèixer el recolzament que té l’alumne en aquesta tria.

* Si l’alumne acredita un títol oficial d’anglès de nivell mitjà o avançat (First Certificate, Advanced, B2 o C1)  quedarà exempt de fer la part en anglès.

Un cop finalitzat el procés de selecció es publicarà el llistat amb el noms dels candidats que han superat la fase de selecció per ordre de baremació i fins a esgotar les places ofertades.

En el moment de formalitzar la matrícula, alumnat seleccionat haurà d’estar en possessió de l’expedient acadèmic de l’ESO. 

Cliqueu sobre les imatges per accedir a la informació sobre l’oferta de Batxillerat Internacional de cadascun dels centres.

Tríptic
Activitats del nostre IB
Notícies del IB