Certificats dels nivells B2 i C1 de català

Destinataris

Poden sol·licitar aquests certificats les persones nascudes a partir de l’any 1972, l’itinerari educatiu de les quals s’hagi portat a terme íntegrament a Catalunya o, parcialment, a d’altres territoris on el català hi fos llengua curricular i avaluable, de manera que s’hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya.

Aquestes persones han d’haver obtingut una de les següents titulacions: graduat escolar, tècnic auxiliar, tècnic especialista o BUP, de l’anterior sistema educatiu; graduat d’educació secundària obligatòria o batxillerat, de l’actual sistema educatiu.

Termini
En qualsevol moment, mentre el centre educatiu estigui obert.
Tràmit i formulari

La sol·licitud s’ha de fer mitjançant aquest formulari, que s’ha de fer arribar a aquestes oficines degudament emplenat i signat.

Atenció: si el tràmit el fa una altra persona diferent del titular del certificat, caldrà aportar també la corresponent autorització juntament amb fotocòpia dels DNI/NIE de la persona titular i de la persona autoritzada.

[Més informació]