Clickedu – Suport a les famílies

Guia d'accés per a famílies

Seguiu els passos que s’indiquen en [aquest document] per accedir al Clickedu.

Consultes i incidències Clickedu

Cliqueu en [aquest formulari] per fer-nos arribar qualsevol consulta sobre l’ús de Clickedu i/o comunicar-nos qualsevol incidències amb aquesta aplicació.