DAM Videojocs

CFGS.Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma perfil videojocs i oci digital (DAM Videojocs)

CURS 2021/22TUTOR/A
1r DAM Videojocs (torn de tarda)Sr. Àlex Rios
2n DAM Videojocs (torn de tarda)Sr. Mario Prieto
videojocs

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per definir les fases i tasques del disseny d’un videojoc, dissenyar i crear personatges, escenaris i attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

Aquesta modalitat de DAM només s’impateix en horari de tarda. El marc horari de tarda és de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres.

Currículum 1r Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma perfil videojocs i oci digital:

Mòdul
M01Sistemes informàtics
M02Bases de dades
M03Programació
M04Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
M11Formació i orientació laboral
M17Programació de videojocs 2D i 3D
TUTTutoria

Currículum 2n Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma perfil videojocs i oci digital::

Mòdul
M03Programació
M05Entorns de desenvolupament
M06Accés a dades
M07Desenvolupament d’interfícies
M08Programació multimèdia i dispositius mòbils
M09Programació de serveis i processos
M10Sistemes de gestió empresarial
M12Empresa i iniciativa emprenedora
M13Projecte de síntesi
M14Formació en centres de treball
M15Game design
M16Disseny 2D i 3D
M17Programació de videojocs 2D i 3D
TUTTutoria

Pots trobar més informació sobre el cicle a currículum DAM perfil videojocs i oci digital.