Cap de departament
Professorat del departament

Marc Aribau  |  Fran Arias  |  Enric Badal  |  Iriana Bonet |  Ermengol Bota  |  David Casanovas |  Albert Casas  |  Àlex Castán  Aina Clemares  |  Toni Díaz  |  Toni Dueñas  |  Sergi Escartí  |  Joan Farré  |  Meritxell Figueres  |  Àngela García  |  Teresa Gistau  |  Segundo González  |  Manolo López  |  Maribel Madueño  |  Belén Mataix  |  Nuria Montolio  |  Emma Morales  |  Víctor Navarro  Álvaro Pérez  |  Dídac Pérez  Mario Prieto  |  Àlex Ríos  |  Santi Rivas  |  Joan Sánchez  |  Abel Susín  |  Cefe Yuste  |  Prof. FOL/EIE: Susana Cano  |  Lola Fuster Macià  Laia Macià

Oferta formativa

L’alumnat de cicles formatius té la possibilitat de cursar els seus estudis en modalitat de Formació Professional Dual en alguna de les empreses amb què el centre manté un conveni de col·laboració.

En aquesta modalitat els estudiants compaginen la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca. L’estada en l’empresa s’inicia habitualment en acabar el primer curs i continua durant tot el segon curs.

CFGM.SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (SMIX)

Horari

Tenim grups en horari de només matí i en horari de normés tarda:

 • Torn de matí: marc horari de 08:00 a 14:30, de dilluns a divendres
 • Torn de tarda: marc horari de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres.

Tutors/es i horaris grups (curs 2022/2023)

1r SMIX A1 (matí): Albert Casas (acasasf@inspedralbes.cat)  Horari
1r SMIX A2 (matí): Tica Bou (vbou@inspedralbes.cat)  Horari
1r SMIX A3 (matí): Joan Sánchez (jsanchez@inspedralbes.cat)  Horari
1r SMIX B (tarda): Ceferino Yuste (cyustere@inspedralbes.cat)  Horari

2n SMIX A1 (matí): Teresa Gistau (tgistau@inspedralbes.cat)  Horari
2n SMIX A2 (matí): Víctor Navarro (vnavarro@inspedralbes.cat)  Horari
2n SMIX B (tarda): Ernesto Meiras (emeiras@inspedralbes.cat)  Horari

Perfil professional

El professional de SMX exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Sortides professionals

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics
 • Tècnic de xarxes de dades
 • Tècnic de suport informàtic
 • Operador de teleassistència
 • Operador de sistemes
 • Comercial de microinformàtica

CFGS.DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB (DAW)

Horari

Tenim un únic grup en horari de només matí, en marc horari de 08:00 a 14:30, de dilluns a divendres.

Tutors/es i horaris grups (curs 2022/2023)

1r DAW (matí): Toni Díaz (adiazbr@inspedralbes.cat)  Horari

2n DAW (matí): Álvaro Pérez (aperezh@inspedralbes.cat)  Horari

Perfil professional

Implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Sortides professionals

 • Programador web
 • Programador multimèdia
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web

CFGS.DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (DAM)

Horari

Tenim un únic grup en horari de només matí, en marc horari de 08:00 a 14:30, de dilluns a divendres.

Tutors/es i horaris grups (curs 2022/2023)

1r DAM A (matí): Toni Dueñas (aduenyas@inspedralbes.cat)  Horari

2n DAM A (matí): Gerard Torrents (gtorrents@inspedralbes.cat)  Horari
2n DAM B (tarda): Joaquim Pintado (jpintadosa@inspedralbes.cat)  Horari

Perfil professional

Desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d’usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Sortides professionals

Desenvolupador de:

 • aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • aplicacions de propòsit general.
 • aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

CFGS.DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA, ESPECIALITAT VIDEOJOCS I OCI DIGITAL (DAM-Vi)

Horari

Tenim un únic grup en horari de només tarda, en marc horari de 14:30 a 21:00, de dilluns a divendres.

Tutors/es i horaris grups (curs 2022/2023)

1r DAM-Vi (tarda): Àlex Rios (arios@inspedralbes.cat)  Horari

2n DAM-Vi (tarda): Laura Carrillo (lcarrillo@inspedralbes.cat)  Horari

Perfil professional

A més de les pròpies del cicle CFGS.DAM, dissenyar i desenvolupar videojocs per a diferents dispositius i plataformes, garantint l’experiència de l’usuari, utilitzant eines d’última generació que permetin actuar en totes les fases del seu desenvolupament, així com aplicacions interactives de realitat virtual i augmentada.

Més concretament, definir les bases i tasques del disseny d’un videojoc, dissenyar i crear personatges, escenaris i attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

Sortides professionals

 • Desenvolupador de videojocs.
 • Responsable de proves de videojocs.
 • Responsable del procés de creació de videojocs.
 • Dissenyador gràfic 2D i 3D de videojocs.
 • Desenvolupador d’aplicacions de realitat virtual, augmentada i mixta.

CFGS.ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA, ESPECIALITAT CIBERSEGURETAT (ASIX-Cib)

Horari

Tenim dos grups en horari de només tarda, en marc horari de 14:30 a 21:00, de dilluns a divendres.

Tutors/es i horaris grups (curs 2022/2023)

1r ASIX-Cib B1 (tarda): Segundo González (sgonzalezib@inspedralbes.cat)  Horari
1r ASIX-Cib B2 (tarda): Marc Aribau (maribau@inspedralbes.cat)  Horari

2n ASIX-Cib (tarda): Àlex Castán (acastan@inspedralbes.cat)  Horari

Perfil professional

Configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint amb la reglamentació vigent.

Definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d’informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per a mitigar-les aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Sortides professionals

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de recolzament i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Tècnic en administració de base de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.
 • Expert en ciberseguretat.
 • Auditor de ciberseguretat.
 • Consultor de ciberseguretat.
 • Hacker ètic.

CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS I REALITAT VIRTUAL

Horari

Tenim un grup en torn de només tarda, en el següent marc horari:

 • De dilluns a dijous de 18:00 a 21:00
 • i divendres de 15:00 a 18:00

En total, 15h/setmana.

Requisits

Estar en possessió d’algun dels títols de cicles formatius de grau superior següents:

 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 • Desenvolupament d’aplicacions web
 • Administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Animacions 3D, jocs i entorns interactius

Perfil professional

Dissenyar i desenvolupar videojocs per a diferents dispositius i plataformes, garantint l’experiència de l’usuari, utilitzant eines d’última generació que permetin actuar en totes les fases del desenvolupament, així com aplicacions interactives de realitat virtual i augmentada.

Sortides professionals

 • Programador o programadora de videojocs (game developer)
 • Responsable de proves de videojocs (game tester)
 • Responsable del procés de creació del videojoc (game designer)
 • Dissenyador o dissenyadora gràfic 2D i 3D de videojocs (game artist)
 • Desenvolupador o desenvolupadora independent de videojocs (indie game developer)
 • Desenvolupador o desenvolupadora d’aplicacions de realitat virtual, augmentada i mixta.
 • Expert o experta en intel·ligència artificial per a videojocs.

PFI.AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS

Horari

Tenim dos grups en horari de només matí, marc horari de 08:00 a 14:30, de dilluns a divendres.

Tutors/es i horaris grups (curs 2022/2023)

PFI-1 (matí): Sergi Escartí (sescarti@inspedralbes.cat)  Horari
PFI-2 (matí): Dídac Pérez (dperez@inspedralbes.cat)  Horari

Perfil professional

Realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics,  perifèrics i xarxes de comunicació de dades, operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal.

Sortides professionals

 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades
 • Muntador de components en plaques de circuit imprès.
Articles i enllaços d'interès
Borsa de treball
Programes d'FP

L’institut participa activament en els programes d’FP següents, promoguts pel Departament d’Educació, que permet tant a l’alumnat com al professorat participar en projectes d’innovació, emprenedoria, etc. en col·laboració amb empreses i entitats, com a complement a la seva formació:

Activitats i concursos (Notícies del departament)