Documents estratègics de centre

Els següents documents estratègics de centre, entre altres, regulen l’organització i funcionament de l’institut, i alguns d’ells estan accessibles clicant sobre la icona corresponent. En una mesura o una altra són documents susceptibles de canvis segons els mecanismes establerts:

Documents estratègics de centre

Altres documents de centre