Coordinació d'EmprènFP

L’Institut Pedralbes participa activament en el programa EmprènFP de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Educació, mitjançant la coordinació EmprènFP. Des de 2012 aquest programa ve donant suport i impulsant l’emprenedoria i els seus valors en els centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, per a la creació de projectes emprenedors.

El programa es dirigeix a alumnat, professorat i centres que imparteixen estudis de Formació Professional, acompanyant i donant suport en la implantació i desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses d’autoocupació.

Activitats del centre en el marc d’EmprènFP (curs 21/22)
Activitats del centre en el marc d’EmprènFP (curs 20/21)
Activitats del centre en el marc d’EmprènFP (curs 22/23)
Més informació