Coordinació d'EmpresaFP

L’Institut Pedralbes participa activament en el programa EmpresaFP de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Educació, mitjançant la coordinació EmpresaFP.

El principal objectiu d’aquest programa és identificar els serveis que el centre pot oferir a les empreses amb què col·labora.

La  interacció  centre-empresa  té  un  valor  molt  important  a  la FP.  Aquest curs el nostre centre participa per primer cop en la xarxa EmpresaFP, una plataforma de centres que treballen conjuntament per aportar respostes a les empreses a partir de la  carta  de  serveis,  i  obtenir  sinergies  de  la  col·laboració  conjunta,  per  tal  d’afavorir  la transferència  de  coneixement  i  de  tecnologia;  la  inserció  i  l’actualització  de  l’alumnat  i  de  les persones treballadores; i les transicions al llarg de la vida entre formació i treball.

El nucli del projecte són les xarxes de treball. Les xarxes EmpresaFP es despleguen en diferents fases que despleguen les estratègies i els objectius proposats. L’objectiu d’enguany del nostre centre és disposar d’un catàleg de serveis a l’abast de les empreses dels sectors productius relacionats amb els cicles formatius que s’hi imparteixen.

 


 

Activitats del centre en el marc d’EmpresaFP (curs 21/22)
Borsa de treball FP
Més informació