Coordinació d'EnglishFP

L’Institut Pedralbes, dins del seu projecte educatiu, ha creat el programa propi EnglishFP, amb l’objectiu de millorar la competència lingüística en anglès de l’alumnat de cicles formatius.

En el marc d’aquest programa es duen a terme les següents accions:

  • S’imparteixen classes en diferents cicles formatius seguint la metodologia AICLE/CLIL (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera / Content and language integrated learning)
  • Aquest curs 2021-2022, a més, gràcies al programa English Tools del Consorci d’Educació de Barcelona, un professor d’anglès dóna suport lingüístic, tant a professorat com alumnat, en dos grups concrets, el de 1r d’ASIX ciberseguretat i el de 2n de DAM tarda. En el grup de segon, l’assessor lingüístic té una dedicació de 8 hores mensuals, mentre que al grup de primer aquesta és de 4 hores mensuals aproximadament.
  • També aquest curs 2021-2022, tal com ja es va fer el curs passat, l’institut participa en el programa FP & EOIs together, promogut pel Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, del Departament d’Educació. En aquest programa, alumnes d’instituts participen en una activitat conjunta amb l’alumnat d’anglès d’alguna EOI.
Activitats del centre en el marc d’EnglishFP (curs 21/22)
Activitats del centre en el marc d’EnglishFP (curs 20/21)
Més informació