FP Dual

Que és la FP Dual?

Concepte de FP Dual

Els projectes de formació professional dual en el sistema educatiu, combinen els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació, en els ensenyaments de formació professional.

En virtut de la normativa de l’estat i de Catalunya, es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual s’està realitzant la implantació progressiva de la formació professional dual en el sistema educatiu del país, entesa com el conjunt d’accions i iniciatives formatives que tenen per objecte la qualificació professional de les persones, combinant els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació.

Normativa

FP Dual a la web de la generalitat

Web FP Dual

Actualment el centre te convenis Duals als Cicles de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes perfil Ciberseguretat i Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma . Des del Departament d’informàtica s’està treballant per ampliar la quantitat de convenis establerts amb diferents entitats i empreses del sector.