Coordinació d'InnovaFP

L’Institut Pedralbes participa activament des de fa anys en el programa InnovaFP de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Educació, mitjançant la coordinació InnovaFP.

El principal objectiu d’aquest programa és promoure la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement. Per això aprofita els coneixements, competències i capacitats d’alumnes i professors de Formació Professional per ajudar a les empreses, especialment a micro i petites empreses, així com a emprenedors, a tirar endavant petits projectes d’innovació o transferència de coneixement que d’altra manera difícilment veurien la llum.

Entre altres projectes i iniciatives, l’institut participa normalment a:

Activitats del centre en el marc d’InnovaFP (curs 21/22)
Activitats del centre en el marc d’InnovaFP (curs 20/21)
Més informació