L'espai de l'estudiant

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents membres de de l’institut (i.e: professorat, alumnat, PAS i famílies) en el govern del nostre centre.

Els alumnes prenem una part important en el seu desenvolupament: expressem la nostra opinió sobre els temes que es tracten, aprovem les normes de funcionament del centre, així com en proposem la seva millora, entre d’altres funcions.

Cada dos anys es renova i pertoca a tot l’alumnat de l’Institut Pedralbes votar els seus nous representants per un mandat de quatre anys. A les darreres eleccions celebrades el 24 de novembre de 2021 van sortir escollits:

  • Mateo Sánchez (1r BTX E) amb 519 vots
  • Dario Riquelme (1r BTX E) amb 478 vots
  • Berta Rubiol (2n BTX C) amb 373 vots
  • Geikel Daniel Rivas (2n SMX A1) amb 328 vots

L’afany dels que ara us representem és elevar la participació de tots els alumnes a un grau en què la participació sigui gairebé total. És per això que hem creat aquest espai on podeu deixar totes aquelles propostes que penseu que millorin la nostra vida acadèmica.

Hi podeu plantejar nous viatges i sortides, la millora d’espais o material de l’institut, així com qualsevol canvi raonable de les normes de l’institut. Tot allò que us amoïni del centre i cregueu convenient transmetre.

A través d’aquest espai es pretén connectar tots els alumnes de l’Institut Pedralbes per tal de fer valer els seus drets i deures com a tals. És també l’espai d’on han de sorgir iniciatives per afiançar la unitat entre els diferents actors del centre i contribuir a fer el dia a dia de l’institut un lloc més còmode per a tots.

Aquest espai l’impulsem els representants que prenem part de l’alumnat al Consell Escolar amb l’objectiu de facilitar la nostra tasca de representació.