El Makerfest és una experiència sobre prototipatge i Design Thinking, i s’emmarca dins d’una sèrie d’esdeveniments promoguts per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim especial, del Departament d’Educació.

Aquests esdeveniments tenen l’objectiu d’impulsar la cultura emprenedora i innovadora en l’alumnat i el professorat d’FP per respondre a qüestions com:

  • Saps com afrontar reptes i trobar-ne solucions concretes?
  • Què és i per què és important el prototipatge?
  • Què vol dir l’enfocament a les necessitats de les persones?
  • Com presentar les teves idees i projectes?
  • Etc.

L’Institut Pedralbes participa activament en aquesta iniciativa i en fa difusió entre el seu alumnat i professorat d’FP a través de les diferents tutories de grup.

En aquesta edició 2020-2021, el MakerFest es duu a terme el 2 de febrer, de manera online, per raons evidents. L’institut hi participa amb una professora de la família professional d’Informàtica.

Per a més informació:

Participació del centre