Matrícula dels cursos de 2n i 4t d'ESO

Tot seguit trobareu les instruccions i la documentació necessàries per a la matrícula dels NOUS ALUMNES preinscrits per cobrir places vacants per als cursos de 2n i 4t d’ESO.

La matrícula es pot fer de manera presencial, o bé també de manera telemàtica annexant-hi tota la documentació escanejada (no fotografies).

Matrícula de NOUS alumnes a 2n d'ESO

Termini: del 21 al 29 de juny

(Versió descarregable d’aquestes instruccions)

Quota material:
Ingrés de 130€ a CaixaBank al número de compte:

ES05 2100 0655 7602 0055 1768

indicant concepte Nom i Cognoms 2ESO.

Aquesta quota inclou les despeses relacionades amb l’ús d’equips informàtics i audiovisuals, material de laboratoris i tallers, serveis web, material fotocopiat, manteniment d’aplicacions i altres. L’assegurança escolar obligatòria no cobreix l’alumnat de 2n d’ESO.

Equip dotació:

L’institut posa a disposició un equip informàtic que haurà de ser retornat al finalitzar el curs. Cal garantir un bon ús del mateix, assumir les despeses ocasionades en cas de desperfectes o pèrdua i procedir a la conseqüent denúncia en cas de robatori.

Documentació que cal presentar:

 1. Resguard del pagament.
 2. Fitxa de matrícula (cal descarregar, completar amb l’ordinador i imprimir) signada pels pares/mares/tutors.
 3. Full amb la selecció d’optatives generat i enviat al correu electrònic un cop omplert aquest formulari.
 4. Carta de compromís educatiu signada pels pares/mares/tutors.
 5. Fotografia mida carnet actualitzada.
 6. Fotocòpia de les notes del curs 2021-2022
 7. Fotocòpia del DNI o permís de residència (l’alumne/a que no tingui permís de residència ha d’aportar un altre document que l’identifiqui com passaport o altres).
 8. Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS).
 9. Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic justificatiu.
 10. I en cas de fer servir el servei de menjador, cal omplir aquest document de domiciliació bancària i lliurar-lo juntament amb la resta de documents de matrícula.

Procediment:

 • Telemàticament. Cal enviar la documentació prèviament indicada, escanejada (no fotografies), a l’adreça matriculaESO@inspedralbes.cat indicant a l’assumpte del missatge Nom i Cognoms Alumne/a 2ESO, en el termini indicat.
 • Presencialment. A les nostres oficines en l’horari d’atenció de 8:30h a 14:00h de dilluns a divendres, també en el termini indicat.

És IMPORTANT que la fitxa de matrícula es completi amb l’ordinador, per evitar errades de transcripció a les dades que sol·licitem.

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

Informació d’activitats extraescolars:

Matrícula de NOUS alumnes a 4t d'ESO

Termini: del 21 al 29 de juny

(Versió descarregable d’aquestes instruccions)

Quota material:
Ingrés de 130€ a CaixaBank al número de compte:

ES05 2100 0655 7602 0055 1768

indicant concepte Nom i Cognoms 4ESO.

Aquesta quota inclou les despeses relacionades amb l’ús d’equips informàtics i audiovisuals, material de laboratoris i tallers, serveis web, material fotocopiat, manteniment d’aplicacions i altres. També inclou la taxa d’assegurança escolar obligatòria.

Equip dotació:

L’institut posa a disposició un equip informàtic que haurà de ser retornat al finalitzar el curs. Cal garantir un bon ús del mateix, assumir les despeses ocasionades en cas de desperfectes o pèrdua i procedir a la conseqüent denúncia en cas de robatori.

Documentació que cal presentar:

 1. Resguard del pagament.
 2. Fitxa de matrícula (cal descarregar, completar amb l’ordinador i imprimir) signada pels pares/mares/tutors.
 3. Full amb la selecció d’optatives generat i enviat al correu electrònic un cop omplert aquest formulari.
 4. Carta de compromís educatiu signada pels pares/mares/tutors.
 5. Fotocòpia de les notes del curs 2021-2022.
 6. Fotografia mida carnet actualitzada.
 7. Fotocòpia del DNI o permís de residència (l’alumne/a que no tingui permís de residència ha d’aportar un altre document que l’identifiqui com passaport o altres).
 8. Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS).
 9. Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic justificatiu.
 10. I en cas de fer servir el servei de menjador, cal omplir aquest document de domiciliació bancària i lliurar-lo juntament amb la resta de documents de matrícula.

Procediment:

 • Telemàticament. Cal enviar la documentació prèviament indicada, escanejada (no fotografies), a l’adreça matriculaESO@inspedralbes.cat indicant a l’assumpte del missatge Nom i Cognoms Alumne/a 4ESO, en el termini indicat.
 • Presencialment. A les nostres oficines en l’horari d’atenció de 8:30h a 14:00h de dilluns a divendres, també en el termini indicat.

És IMPORTANT que la fitxa de matrícula es completi amb l’ordinador, per evitar errades de transcripció a les dades que sol·licitem.

L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

Informació d’activitats extraescolars: