Les coordinacions d’innovació i emprenedoria de l’Institut Pedralbes tenen com a objectiu afavorir la participació dels alumnes de formació professional en activitats d’innovació i d’emprenedoria. I el MetròpolisFPLab és una d’aquestes activitats.

Què és MetròpolisFPLab?

MetròpolisFPLab és un projecte d’innovació impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional, amb l’objectiu de posar en valor el talent de l’alumnat de formació professional, apropant-lo al mercat laboral, potenciant l’adquisició de competències clau i fomentant la seva inserció laboral, a través de la metodologia d’innovació oberta en un entorn real.
Quines empreses hi participen?

En aquesta edició 2020-21 es compta amb la participació d’empreses com el Port de Barcelona, TMB, Institut Català d’Oncologia, Circuit de Catalunya, que plantejaran els diferents reptes i el seu contingut.
Quina és la dinàmica de treball?

El projecte seguirà la metodologia d’innovació oberta a través de la qual, el teixit empresarial participant planteja reptes que es proposa per als propers anys per tal que l’alumnat d’FP hi doni resposta. La metodologia permetrà potenciar l’emprenedoria, el treball en equip, el foment de les competències clau i l’experimentació, promovent la innovació oberta com a procés metodològic d’alt valor afegit per a la seva aplicabilitat a la Formació Professional.
Qui hi pot participar?

Hi poden participar els centres educatius de Catalunya, que presentaran equips de treball formats per alumnes dels darrers cursos de cicles formatius.
L’Institut Pedralbes està representat en aquesta edició per l’equip WrongStop de 2n DAM A.
Quina és la durada?
La durada és del 13 d’octubre a finals de maig de 2021, de manera que:

  • Fins a principi de 2021 es fan les matrícules i difusió necessària.
  • Des de gener fins a maig es porten a terme les 5 fases de les que consta el concurs.

El 28 de maig es farà l’acte final on es comunicaran els guanyadors i es fara el lliurament de premis.

Vols més informació?

Altra informació disponible a:

Alumnes de CF de grau superior del curs 2019-20, participant en el taller de creativitat

Alumnes de CF de grau superior del curs 2019-20, participant en el taller de creativitat