Coordinació de Mobilitat

QUÈ ÉS LA MOBILITAT INTERNACIONAL?

Es tracta d’estades formatives en empreses o institucions d’altres països europeus i que comptarà com a part o totalitat del mòdul de la FCT. També existeix la possibilitat de fer estades per a l’alumnat recent graduat.

OBJECTIUS DE LA MOBILITAT INTERNACIONAL

  • Potenciar la mobilitat d’estudiants d’ensenyaments d’ FP, tenint en compte la seva formació acadèmica, professional i personal.
  • Millorar la qualitat dels ensenyaments d’FP.
  • Facilitar el desenvolupament de pràctiques en empresa i institucions innovadores.
  • Promoure la cooperació de l’institut amb empreses i institucions europees, potenciant la internacionalització del centre.

BENEFICIARIS

  • Estudiants dels cicles formatius de CFGM i CFGS.

FINANAÇAMENT

Programa Eramus+ de la Comissió Europea per a les despeses de l’estada.

eu_erasmus_plus

SÓC ESTUDIANT DE SEGON. QUÈ CAL FER SI ESTIC INTERESSAT?

1. Apuntar-­te al projecte comunicant al tutor que estàs interessat.

2. Preparar CV en format Europass en català i anglès i enviar-lo al tutor. Al següent enllaç trobareu informació: Europass: Currículum Vitae

3. L’equip docent farà una selecció dels estudiants segons les places disponibles per al cicle formatiu i segons els següents elements:

  • Les notes.
  • L’actitud i assistència a classe.
  • El nivell d’anglès.

4.Es valorarà positivament si l’alumne està estudiant anglès actualment i si coneix la llengua del país destinatari.

5. Participar a reunions preparatòries prèvies a la sortida i possiblement participar abans de marxar en un curs preparatori de la llengua del país destinatari.

6. Si finalment tens adjudicada una beca de mobilitat hauràs de tenir en compte el següent protocol: Protocol Estudiants Mobilitat

Si vols conèixer algunes de les experiències dels nostres estudiants becats en cursos anteriors fes click Experiències Mobilitat.

CARTA ERASMUS

El nostre centre disposa de la carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE). Aquesta carta permet als estudiants de FP de grau superior rebre finançament per a realitzar part o la totalitat del mòdul Formació en Centres de Treball en una empresa o institució d’un altre país europeu.

La vigència de la carta és fins a l’any 2020.

carta-erasmus

POLÍTICA INTERNACIONAL

Al següents enllaços podreu trobar la política internacional del nostre centre.

Política Internacional / International Policy

COL·LABORADORS

Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals del Departament d’Ensenyament
Fundació BCN Formació Professional

Actualment estem establint contacte amb escoles de FP fora del nostre territori, concretament a les ciutats de Hamburg a Alemanya i Siena a Itàlia.

Activitats del centre de Mobilitat d'FP (curs 20/21)
Més informació