L’Institut Pedralbes ofereix la possibilitat d’estudiar cicles formatius de les dues famílies professionals següents:

 • Informàtica i comunicació
 • Imatge i so
Família d'Informàtica i comunicació

Oferta de CF tant de grau mitjà com de grau superior

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

A més de cicles formatius, l’Institut Pedralbes també ofereix la possibilitat de cursar un curs d’especialització o un programa de formació i inserció (PFI) de la família d’informàtica:

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
Família d'Imatge i so

Oferta de només un grup de CF de grau superior

CFGS.ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS (A3D)
Horari

Tenim un grup en horari de només tarda, en marc horari de 14:30 a 21:00, de dilluns a divendres.

Tutors/es i horaris grups (curs 2022/2023)

1r A3D (tarda): Oriol Pelino (opelino@inspedralbes.cat)  Horari

2n A3D (tarda): Claudia Álvarez (calvarezno@inspedralbes.cat)  Horari

Perfil professional

Generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i les fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

Sortides professionals
 • Animador 3D
 • Animador 2D
 • Intercalador
 • Modelador 3D
 • Grafista digital
 • Generador d’espais virtuals
 • Tècnic d’efectes especials 3D
 • Integrador multimèdia audiovisual
 • Desenvolupador d’aplicacions i de productes audiovisuals multimèdia.
 • Editor de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius.
 • Tècnic en sistemes i realització en multimèdia.

Per a informació més detallada:  info_cicles@inspedralbes.cat