Coordinació d'OrientaFP

L’Institut Pedralbes participa en el programa OrientaFP de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Educació, mitjançant la coordinació d’OrientaFP.

Aquest programa va iniciar una nova etapa l’any 2020 amb els següents objectius:

  • Millorar l’acompanyament i l’orientació del nostre alumnat de cicles formatius en les transicions educatives i professionals.
  • Contribuir a la millora dels resultats, la fidelització a l’FP i la seva modernització

Amb aquestes premisses, el programa enfoca el seu treball al voltant de tres eixos:

  • El suport a les metodologies centrades en l’alumnat
  • Minimitzar les dificultats en les transicions als cicles formatius
  • Impulsar eines i potencialitats per a la vida activa

 

Activitats del centre en el marc d’OrientaFP (curs 21/22)
Més informació