PFI

Correu de contacte: info_cicles@inspedralbes.cat

CURS 2021/22TUTOR/A
PFI Grup 1 (torn de matí)Sr. Víctor Navarro
PFI Grup 2 (torn de matí)Sr. Dídac Pérez

Activitats realitzades pels grups de PFI

PFI: Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics

PFI

 

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció del certificat de professionalitat IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys

El centre disposa d’un grup en horari de matí de 8 a 14:30 de Dilluns a Divendres. El nombre màxim d’alumnat inscrit al grup és de 17.

El PFI disposa de mòduls de formació professional i mòduls de formació general:

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics
Operacions Auxiliars per a la Configuració i l’Explotació
Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades
Projecte Integrat
Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)
Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació
Entorn Social i Territorial
Estratègies i Eines Matemàtiques
Incorporació al Món Professional

Pots trobar més informació sobre el PFI a la web de la Generalitat