Preinscripció i matrícula de Cicles formatius i PFI

Aquest any el procés de preinscripció per al curs 2022-2023 s’avança respecte a cursos anteriors.

Preinscripció als PFI

Termini: del 2 al 13 de maig 2022

Oferta inicial de places


a 29/04/2022

(Cal consultar l’oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

[26/05/2022] Llista provisional de sol·licituds valorades (alumnes preinscrits)[Cliqueu AQUÍ]

Termini de reclamacions: al propi centre del 27 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos.

 

[10/06/2022] Llista definitiva de sol·licituds (alumnes preinscrits)[Cliqueu AQUÍ]

Oferta final de places


a 29/06/2022

[29/06/2022] Llista d’alumnes preinscrits al centre, amb indicació d’on han estat admesos [Cliqueu AQUÍ]

[29/06/2022] Llista d’alumnes admesos al centre [Cliqueu AQUÍ]

Quota anual de material i matrícula: 140€

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç: aquí

I per a qualsevol consulta concreta sobre aquest procés, podeu contactar amb l’institut, a l’adreça secretaria@inspedralbes.cat

Preinscripció als CF Grau mitjà

Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que es troba cursant encara l’ESO o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació ha establert dos terminis diferents de presentació de sol·licituds acotats de la manera següent:

  • Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa quart d’ESO en l’actualitat): del 20 al 26 d’abril 2022
  • Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig 2022

Oferta inicial de places


a 19/04/2022

(Cal consultar l’oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

[06/05/2022] Llista d’admesos i exclosos provisional que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició per al primer curs (procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització) [Cliqueu AQUÍ]

Termini de reclamacions: del 6 al 12 de maig, ambdós inclosos [enllaç]

[16/05/2022] Llista d’admesos i exclosos definitiva que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició per al primer curs (procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització) [Cliqueu AQUÍ]

[09/06/2022] Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional (procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització) [Cliqueu AQUÍ]

[09/06/2022] Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional (procés per a la resta de l’alumnat) [Cliqueu AQUÍ]

[28/06/2022] Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada (amb la puntuació provisional (procés per a l’alumnat de continuïtat) [Cliqueu AQUÍ]

[28/06/2022] Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada (amb la puntuació provisional (procés per a la resta de l’alumnat) [Cliqueu AQUÍ]

[08/07/2022] Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (procés per a l’alumnat de continuïtat) [Cliqueu AQUÍ]

[08/07/2022] llista d’espera del centre (procés per a l’alumnat de continuïtat) [Cliqueu AQUÍ]

[15/07/2022] Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (procés per a la resta d’alumnat) [Cliqueu AQUÍ]

[15/07/2022] llista d’espera del centre (procés per a la resta d’alumnat) [Cliqueu AQUÍ]

Quota anual de material i matrícula: 140€

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç: aquí

I per a qualsevol consulta concreta sobre aquest procés, podeu contactar amb l’institut, a l’adreça secretaria@inspedralbes.cat

Preinscripció als CF Grau superior

Termini: del 25 al 31 de maig 2022

Oferta inicial de places


a 24/05/2022

(Cal consultar l’oferta final per veure si hi ha canvis – veure data de publicació al calendari)

[23/06/2022] Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional [Cliqueu AQUÍ]

Termini de reclamacions: del 23 (a les 13 hores) al 29 de juny de 2022 [enllaç]

[05/07/2022] Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions [Cliqueu AQUÍ]

[07/07/2022] Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada [Cliqueu AQUÍ]

[15/07/2022] Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició [Cliqueu AQUÍ]

[15/07/2022] llista d’espera del centre [Cliqueu AQUÍ]

Quota anual de material 140€ +  taxa pública matrícula 360€ = 500€

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç: aquí

I per a qualsevol consulta concreta sobre aquest procés, podeu contactar amb l’institut, a l’adreça secretaria@inspedralbes.cat