Robòtica

La robòtica educativa és una de les millors opcions per treballar les àrees STEAM (Science Technology Engineering Artistic and Mathematics). Connecta amb multitud de disciplines actuals i el seu coneixement i aprofundiment és un valor afegit als coneixements adquirits a l’etapa de secundària. El centre disposa dels suficients recursos per gaudir d’aquest aprenentatge de manera pràctica.

El centre ofereix diferents programes de treball en funció del curs.

1ESO

La robòtica s’imparteix en forma d’optativa trimestral per a tots els alumnes.

En aquest nivell s’imparteix la robòtica en una vessant introductòria: la programació per blocs, els sensors i construccions mecàniques.

2ESO

Aspectes generals

 • És una optativa quadrimestral que ha de permetre desenvolupar les habilitats de: autonomia, treball en equip, autoorganització, creativitat i recerca entre d’altres.
 • El continguts clau són la programació (amb sensors i motors) i la mecànica (disseny i construcció).
 • En les primeres setmanes es reforçaran els aspectes fonamentals d’un conjunt de sensors i especificament de la programació, per a que el robot sigui autònom i faci la tasca encomanada.
 • En una segona etapa, es preparà un robot per a participar al torneig de la RoboCat. El nostre centre presentarà 3 equips per a la competició d’enguany.

Aspectes de funcionament

 • Es formaran grups de 3 alumnes que tindran a la seva disposició un kit sencer de tipus LegoMindstorm + peces addicionals.
 • És condició necessària que tots els alumnes portin el seu ordinador i que hi puguin instal·lar el programari necessàri. Si algún alumne té dificultats en disposar-ne d’un i està justificat, el centre ja s’ocuparà de proporcionar-li un.  
 • Per tal de ser més eficients, ens organitzarem per a que a cada sessió hi hagi algun alumne que s’encarregarà de la recollida i organització de peces i material durant 15min. 

 

3eso i 4eso

Aspectes generals

 • És una optativa anual que ha de permetre desenvolupar les habilitats de: autonomia, treball en equip, autoorganització, creativitat i recerca entre d’altres.
 • El continguts clau són la programació (amb sensors i motors) i la mecànica (disseny i construcció).
 • En les primeres setmanes es reforçaran els aspectes fonamentals d’un conjunt de sensors, d’alguns mecanismes bàsics i especificament de la programació, per a que el robot sigui autònom i faci la tasca encomanada.
 • Posteriorment, en una primera etapa, es preparà un robot per a participar al torneig internacional de la FLL. El nostre centre presentarà 1 equip de 3eso i 1 equip de 4eso per a la competició d’enguany, que es desenvoluparà cap al Febrer.
 • Convé remarcar el caràcter mixt robot-projecte científic d’aquesta competició. No treballar la part del projecte implica que l’equip no podrà ser seleccionat per el centre.
 • En una segona etapa, es preparà un robot per a participar al torneig més local de la RoboCat. El nostre centre presentarà 3 equips (entre 3eso i 4eso) per a la competició d’enguany.

Aspectes de funcionament

 • Es formaran grups de 3 alumnes que tindran a la seva disposició un kit sencer de tipus LegoMindstorm + peces addicionals.
 • És condició necessària que tots els alumnes portin el seu ordinador i que hi puguin instal·lar el programari necessàri. Si algún alumne té dificultats en disposar-ne d’un i està justificat, el centre ja s’ocuparà de proporcionar-li un.  
 • Per tal de ser més eficients, ens organitzarem per a que a cada sessió hi hagi algun alumne que s’encarregarà de la recollida i organització de peces i material durant 15min. 

 

Nota 1: en cas de sobrepassar el límit d’alumnes permesos, el professorat valorarà la motivació dels alumnes en l’elecció d’aquesta optativa.

Nota 2: en el cas de la FLL, i per aprofitar el temps disponible de l’aula per treballar el robot, és necessari que el projecte científic es desenvolupi majoritàriament fora de l’horari escolar.

Al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’SMIX, l’alumnat treballa amb robots BQ i imprimeix les seves peces en una impressora 3D de l’institut.

Al Cicle Formatiu de Grau Superior d’ASIX l’alumnat realitza projectes d’Internet of things, vinculant dispositius de maquinari (robots, plaques mare…) amb programació.

CURS 2019-2020

Un recull d’imatges dels equips que han representat al nostre institut a la FLL al llarg dels anys. Per recordar.